Translations:L'éolienne/131/en

جایگزین: از تقویت کننده ولتاژ استفاده کنید که یک ولتاژ خروجی 5 وات (USB) را با ولتاژ ورودی از 0.9 تا 5 ولت فراهم می کند.